REZOLUCIJA SAVETA EVROPE U VEZI EMZ

http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta11/ERES1815.htm

Недавно је Савет Европе на Парламентарној скупштини усвојио РЕЗОЛУЦИЈУ О ЕЛЕКТРОМАГНЕТНОМ ЗРАЧЕЊУ, са акцентом на смерницама за израду и усвајање законодавства и праксе која се односи на ЕМЗ.

Закључцима Савета Европе, резолуција подстиче земље да предузму све разумне и рационалне мере да сманји изложеност становништва  ЕМЗ-у, а посебно у односу на изложеност деце и младих људи. Те да промовише превентивне мере, као што су принцип “ ниска  разумно остварљива” (АЛАРА) и значај свести о ризицима, нарочито за циљне групе: деца, адолесценати и млади у узрасту репродукције.
Такође охрабрују да се уведе обавеза етикетирања САР вредности за све уређаје који емитују ЕМЗ и користе у непосредној близини (мобилни телефони, бежични ДЕЦТ телефони, ВиФи, ВЛАН, ВиМАКС …) и такође предложио снижавање граничних вредности унутар зграде у вредности од 0,6 V/m за високе фреквенције ЕМЗ.

Посебан одељак je посвећен заштити младих људи, у којем наглашавају  значај образовања и подизања свести код школског особља, родитеља и деце, наравно, о могућим ризицима и о превентивном понашању. Млади се подстичу да мање користе бежичне мреже, а да уместо тога више користе жичну везу, као и њихове препоруке да се ове врсте конекција користе у школама. 

Приликом  постављања објеката у простору који емитују ЕМЗ (базне станице и сл.) одговорне организације и оператери треба да дају значај принципима АЛАРА, тако да се емисија  у простору постигне што минималнија изложеност људи из ових нових извора, али такође наглашавају значај реализовања континуираних и свеобухватних контрола извора зрачења. Затим да се при постављању нових ресурса у месту, неопходно консултује локална заједница, те да се слушају и поштују ставови и интереси локалног становништва и цивилног друштва. Процена утицаја нових ресурса на животну средину треба да буде више фокусирана него икада на превенцију. Од свих релевантних субјеката у земљама се тражи да би  требало (ако до сада није)да се поставе јасни критеријуми за процену утицаја. то значи да  превентивни поступци  и принципи АЛАРА треба да буду усмерени на заштиту и унапређење људских права

  

No comments yet

Comments are closed

Edit Me!