REAGOVANJE ICNIRP (Međunarodna komisija za nejonizujuće zračenje) na izvod zaključka IARC

Originalno saopštenje ICNIRP-a možete preuzeti sa sajta ove međunarodne komisije (klikom na logo ispod ovog teksta otvara se original SAOPŠTENJE:

 

SAOPŠTENJE IZ MEĐUNARODNE KOMISIJE ZA ZAŠTITU OD NEJONIZUJUĆEG ZRAČENJA(ICNIRP)

POVODOM KLASIFIKACIJE MEĐUNARODNE AGENCIJE ZA ISTRAŽIVAJE RAKA (IARC)  RADIOFREKVENTNIH POLJA U 2B GRUPU KANCEROGENOSTI (LINK SA LOGOTIPA WHO desno)

(prevod )

Međunarodna komisija za zaštitu od nejonizujućeg zračenja (ICNIRP) zabeležila je publikovanje od strane Međunarodne agencije za istraživanje raka (IARC) o KLASIFIKACIJI RF POLJA U GRUPU 2B (verovatno kancerogene materije)po sklai kancerogenih rizika kod ljudi.

U prilogu i izvorni intervju Dr. Kristofera Vajlda, direktora IARC

ICNIRP sa velikim interesovanjem čeka potpuno monografiju koja daje objašnjenje opravdanosti i argumentaciju kojom su se stručnjaci IARC-a rukovodili pri donošenju ovakvog zaključka.

ICNIRP permanentno sprovodi praćenje potencijalnih zdravstvenih efekata RF uključujući i kancerogenst istog kaoi i u drugim aspektima. Komisija će objaviti reviziju ICNIRP smernica za ograničavanje izlaganju dejstva RF polja i talasa, stanovništva(građana, stanovništva. prim .prev.) i profesionalnih grupa. Tom prilikom biće uzeti u obzir svi aspekti dostupni u literaturi, uključujući i materijal iznet u monografiji IARC-a.

 

ICNIRP kontakt

Dr. G. Ziegelberger

ICNIRP Naučni sekretarijat

c/o BfS

Ingolstaedter Landstr. 1

85764 Oberschleissheim

Germany

g.ziegelberger@icnirp.org

Tel. 00 49 89 31603 2142

www.icnirp.org

INTERVJU POVODOM MONOGRAFIJE MEĐUNARODNE AGENCIJE ZA ISTRAŽIVANJE KANCERA (IARC)

Pogledajte, vrlo konstruktivan intervju direktora IARC-a  g-dina Dr Christopher Wild, (klikni na sliku direktora IARC)

(prevod je u toku uskoro na ovom linku preveden intervju u potpunosti )

No comments yet

Comments are closed

Edit Me!