Program za 3. sekciju konferencije

3_sekcija

JONIZUJUĆA I NEJONIZUUĆA ZRAČENJA (SEENIRPA)

PROGRAM

  1. DAN: četrtek, 30.3.2017

hotel Livada

PROGRAM POSVETA:

Prvi dan, četrtek  dne 30.3.2017.

8.00-9.00

Prihod in registracija udeležencev , hotel Ajda

 

9.00-09.40

 

URADNI  JEZIKI  MEDNARODNE  KONFERENCE IN  POSVETA  SO : SLOVENŠČINA, HRVAŠČINA, SRBŠČINA IN AGLEŠČINA . NI  PREVAJANJA. 

 
   

UVODNI POZDRAV udeležencem ( skupno za oba posveta  v  hotelu Ajda )

Alojz Glavač, župan občine Moravske Toplice

Tadej Slapnik, državni sekretar Vlade RS

dr. Štefan Čelan, direktor ZRS Bistra Ptuj

Karel Lipič, predsednik Zveze ekoloških gibanj Slovenije

Ivan Karić , Narodni poslanik, član Odbra za zaštitu životne sredine Narodne Skupštine Republike Srbije

Milan Rogulja, predsednik Združenje BIOGEN, Srbija

Kulturni program

 

9.45 -10.10

MILAN ROGULJA; BIOGEN; SRBIJA; „Izazovi: Upotreba novog pristupa javnih politika u oblasti razvoja principa predostrožnosti – nejonizujuće zračenje i zdravlje“/ „Challenge: a new approach to public policies in the development of precautionary principle – non-ionizing radiation and health“/

 

10.10 -10.35

KAREL  LIPIČ, ZEG, SLOVENIJA : Problematika električnega smoga v Sloveniji

 

10.35 -11.00

IVAN KARIĆ, SRBIJA narodni poslanik: član Odbora za zaštitu životne sredine Narodne Skupštine Republike Srbije: “Učešće javnosti, Aarhus i položaj Skupštine u procesima vezanim za životnu sredinu“/ “Public participation, Aarhus and the position of the Assembly in the processes related to the environment“

 

11.00-11.20

 

 

 

 

 

11.20-11.50

mr. SIMEON GERGIJEV; SRBIJA; „Mesto i uloga NVO u intezivnijem procesu informisanja i edukacije građana , korisnika izvora nejonizujućih zračenja“/ „The place and role of NGOs in a more intensive process of informing and educating citizens, users of non-ionizing radiation sources

 

ODMOR

 

11.50-12.10

Prof. dr TAMARA GALONJA COGHILL; Redovni profesor na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom SaduFIMEK Novi sad;  SRBIJA,  Endogena električna polja – kod opstanka“ / „Endogenous electric fields – code survival“/

 

 

12.10-12.30

DRAGAN MALIČEVIĆ, SRBIJA; BIOGEN, licencirani radiestezista praktičar; „Geopatologija i ljudska aura“ / „Geopathology and human aur/“/

 

 

 

 

12.30-12.50

 

 

 

NENAD OPAČIĆ; FIMEK,Novi Sad, SRBIJA; „Postoji korelacija koncentracije CO i gustine magnetskog fluksa u Novom Sadu“ /“ There is a correlation between CO contrentration and magnetic flux density (Novi Sad field study)“/

 

12.50-13.10

KRISTINA UHELJI;  FIMEK Novi Sad, SRBIJA,. „Sve na dlanu-upotreba mobilnih telefona (Novi sad – anketa)“ / „At the palm – mobile phone usage questionnaire survey in Novi Sad“/

 

 

13.10-13.30

 

 

 

13.30- 14.30

dr. PLANINKA MIRČETIĆ; BIOGEN; SRBIJA; “Dokazano. Mogući izazivači 2B ili Verovatni izazivači 2A“ / „Proven. Possible challengers 2B or 2A probable challengers

 

KOSILO

 

14.30-15.00

 

 

 

15.00-15.30

 

 

 

 

 

15.30 – 15.50

 

 

 

 

15.50-16.20

 

 

 

 

 

 

16.20-16.40

 

 

 

 

16.40-17.00

 

 

 

17.00 -17.40

 

 

 

 

19.00 -24.00

dr. Alfred Korblein, Nemčija » Levkemija pri otrocih in visokonapetostni daljnovodi«

 

ALEKSANDAR RACKOV; PXD SISTEM;licencirani radiestezista; SRBIJA; „Energija nejonizujućeg zračenja i tehnologija nano kristala metala u službi zdravlja – bioterapeut ploče“/ “Non-Ionizing Radiation Energy and Technology nano crystal metal in the service of health – PXD Biotherapeut plate” /

 

 

ALEKSANDAR (SAŠA) ZALEPUGIN, dr KRUNOSLAV JELAKOVIĆ; HRVATSKA; „Zaštita od patogenih zračenja po ljudsko zdravlje“ / „Protection human health from pathogenic radiation

 

 

BRANKA RAKONJAC; CENTAR TRADICIONALNE I ALTERNATIVNE MEDICINE -SARAJEVO; BOSNA I HERCEGOVINA:Energija ljudskog tjela kroz čakre i merdijane” / „The energy of the human body through the chakras and meridians

 

 

MILOŠ KARAIČIĆ;, licencirani radiestezista, BIOGEN, SRBIJA,Geloška zračenja nisu uvek patogena“/ „Geologic radiation are not always pathogens

 

 

dr ALEKSANDAR PAUNOVIĆ,SMEDEREVO,  SRBIJA; “Uticaj elektromagnetskog zračenja na perifernu cirkulaciju u telu- prikaz slučaja”/ “The impact of electromagnetic radiation on peripheral circulation in the body case report

 

ALEXANDER BRANCO GALONJA COGHILL;  SRBIJA; (POSTER) 432Hz Prirodna zdrava zaboravljena frekvencija / “432 Hz – natural healing forgotten frequency2“/

 

Družabna večerja »Vinogradniška kmetija Erniša Jani z romsko glasbono skupino

Halgato Band  in  igralko Vesno  Anđelković

 
  1. DAN: petek, 31. marec 2017

 

NEIONIZIRNA IN IONIZIRANA SEVANJA

hotel Livada

 

07.30-08.30

Registracija , hotel Ajda

08.30-09.00

 

Predstavniki iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

dr. Miran Lakota, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Univerza v Mariboru

Karel Lipič, predsednik Zveze ekoloških gibanj Slovenije-ZEG

09.00-09.40

Elektromagnetno sevanje z vidika pravnih sredstev, s poudarkom na novejši sodni praksi

mag. Sebastjan Kerčmar, Odvetniška družba mag. Kerčmar o.p., d.o.o.

09.40 -10.00

Nekaj značilnosti nizkofrekvenčnih elektromagnetnih sevanj

Mag. Rudi Vončina,Elektroinštitut Milan Vidmar Ljubljana

10.00-11.25

Standardiziranje meritev (ultra) slabih neionizirnih sevanj(zračenja) / Standardising measuremets of (ultra)weak non ionising emissions

prof.dr Igor Jerman., mr Primož Dovč , Inštitut BION, Ljubljana

11.25 -11.50

ODMOR

11.50-12.10

Transparentnost  delovanja  jedrske industrije  v  Sloveniji

dr. Leo Šešerko, ZEG

12.10-12.40

Increased perinatal mortality after atmospheric nuklear weapon tests,after Chernobyl and Fukushima 

dr. Alfred K’orblein, Nemčija

12.40-13.00

Družbeni konsenz 2. bloka NEK v Posavju

Aleš Zajc, Posavsko Jedrsko Lokalno Partnerstvo, Krško

13.00-13.30

NPP Paks II – the next new nuclear power plant project in Europe?

Aspects of nuclear safety and public participation from a cross border perspective

Franz Meister, Avstrija

13.30-15.00

Zasedanje 2. Mednarodne regionalne konference SEENIRPA

15.00

KOSILO

 

No comments yet

Comments are closed

Edit Me!