PROFESIONALIZACIJA METODE TRADICIONALNE MEDICINE: DETEKCIJA ZRAČENJA – RADIESTEZIJA

LICENCA, praktičara Metode tradicionalne medicine Detekcija zračenja   RADIESTEZISTE

Izgled LICENCE praktičara Metode tradicionalne medicine Detekcija zračenja RADIESTEZISTE

  Udruženje BIOGEN je nakon višegodišnjeg napora i istrajnog rada na profesionalizaciji metode tradicionalne medicne, zvanično prihvaćenom i priznatom na osonovu : ZAKON-a O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI GRA ĐANA (“Sl. glasnik RS”, br. 107/2005, 72/2009 – dr. zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 – dr. zakon, 93/2014, 96/2015 i 106/2015) odlučilo da preduzme sledeći , logični korak na putu profesionalizaicje meotde i praktičara. LICENCIRANJE  kao etapa u izgradnji i približavanju metod svim pozitivnim društvenim i promenama u shvatanju i poimanju čoveka i njegovog uticaja na životnu sredinu, i obratno, neophodna je stepenica ka daljem temeljnijem priznavanju i proučavanju ali i prihvatanju ove metode kroz dublje povezivanje metode sa naučnim postulatima i prioncipima prizantim i prihvaćenim od savremene nauke, Izgradnja ovakvog sistema vrednsoti morala bi da produkuje dalje izučavanje i detaljnije determinisanje neophodnih koraka, ka konačnom priznavanju i odlučnijem svrstavanju ove metode iz do sada podređenog ( a zbog mnogih izopštenih interesa i zlopuotrebljavanog9 metoda čija primena datira još pre mnogo milenijuma. 

  Zakonom iz 2005. god prizanta metoda DETEKCIJA ZRAČENJA , (članu 235-237) Na osnovu ovog Zakona i naknadno izrađenog P R A V I L N I K-a o bližim uslovima, načinu i postupku obavljanja metoda i postupaka tradicionalne medicine (“Sl. glasniku RS”, br. 119 od 14. decembra 2007), načinili smo korak napred ka PROFESIONALIZAICJI METOD.  Ovo je i bio zadatak Udruženja BIOGEN koji smo, zajedno sa još nekim praktičarima drugih metoda tradicionalne medicine, prihvatili od momenta osnivanja SEKCIJE ZA TRADICIONLANU MEDICINU pri SRPSKOM LEKARSKOM DRUŠTVU,  formirajući tada AKTIV ZA DETEKCIJU I ZAŠTIUTU OD NEJONIZUJUĆEG ZRAČENJA, još pre 4 godine tačnije 21.12.2012.god.

  Velikim zalaganjem, Upravnog odbora, Stručne komisije, ekipom radiestezista i predsednika udurženja BIOGEN, koji su prošli sve provere, mobilisali svo znanje i znanje radiestezista iz regiona i koji su predložili resornom Ministarstvu, Komisiji za tradicionalnu medicinu, model i Nastavni pplan i program za obuku i školovanje budućih praktičara ove metode, a koji je bio prihvaćen, dolazimo do sledeće etape – LICENCIRANJE RADIESTEZISTA . Ova etapa podrazuemva izradu PRAVILNIKA O LICENCIRANJU.

  Etapa dalje profesionalizaicje u koju smo krenuli izradom ovog Pravilnika nameće sekao logična na putu daljeg emacipovanja i razvoja ove prastare metode, pomalo zaboravljene. Njena primenljivost, primenljivost radiestezije u svakodnevnom životu sa akcentom, u ovom trenutku, na polju detektovanja i pronalaženja subtilnih energetskih zračenja koja svakodnevno deluju na ljudski organizam i životnu sredinu uopšte, a ista u pojedinim slučajevima deluju blagotovrno, a u pojedinim negativno. Doprinos razvijanju metode ogleda se u iznalaženju blagovremenih rešenja kako bi čovek predupredio sve spoljne uticaje koji jremetilački deluju na noramlno zdravlje i očuvanje zdrave životne sredine, odnsono da bi blaogvremeno eliminisao i prduzeo adekvatne korake u zaštiti od spoljnih ,egzogenih faktora koji mogu da naruše zdravljei noramlan razvoj zajednice. Takođe ciljnam je da se formira određeni korpus i odlučno preuzmu neophodnew mere na polju zaštite građana od nejonizujućih zračenja  koja svakodnevno povećavajući svoj kvantitet izvora opterećuju čovekovu životnu sredinu , a samim tim dovode u pitanje i njegovo zdravlje.

  Veliki doprinos i veliko zalaganje leži na pregaocima i članovima Programskog saveta, Stručne komisije Udruženja BIOGEN, predavača na kursevima, organizovanim nakon prihvatanja Nastavnog plana i programa, i samog predsednika Udruženja BIOGEN, koji su svih ovih godina , kritički analizirali i poboljšavali rad, obuku i edukaciju, evuaciju kroz seminare, konferencije, i testiranja na terenu, sa novim generacijama radiestezista. Pri tome mora se istaći da se celokupna delatnost zasnivala na poštovanju svih pozitivnih važećih zakonskih regulativa u Republici Srbiji i pri tome pridržavajući se strogo donetog Kodeksa kompetencije i Etičkog kodeksa za ovu metodu.  

  Tako na osnovu čl. 1. stav 1 tačka 2, čl. 2 stav 1 tačka 2, čl. 4 stav1 tač.7., 10., 11., 14. i 15.; te čl. 5., 19., 22.,24. i 45. Statuta Udruženja BIOGEN, Upravni odbor na zajedničkoj sednici Upravnog odbora i Programskog saveta održanoj 25.11.2015.god donosi : 

ODLUKU kojom se usvaja PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA IZDAVANjE, OBNAVLjANjE ILI ODUZIMANjE LICENCE PRAKTIČARIMA METODE TRADICIONALNE MEDICINE DETEKCIJA ZRAČENjA- RADIESTEZIJA.

  Ovom odlukom po;injenova era i nova etapa u REAFIRAMCIJI RADIESTEZIJE ne samona prostorima Srbije već , nadamo se i šire, jer NAUKA NE STOJI I SAZNANJA O ČOVEKOVOJ PRORODI SE NEZADRŽIVO ŠIRE I SVAKODNEVNA NOVA SAZNAJA KVANTNE MEDICINE I FIZIKE POTVRĐUJU MEETODU RADIESTEZIJE. 

  Svima nama ostaje da se i dalje , nesebično zalažemo i trudimo da opravdamo poverenje ukazano nam tog decembra pre 4(četiri) godine kada smo zajedno i uz podršku prof. dr Vuka Stambolovića pošli putem  kojim se retko ko pre nas usudio krenuti. 

  SVIM PRAKTIČARIMA KOJI SU ZAVRŠILI OBUKU PO NASTAVNOM PLANU I ROGRAMU , PRIHVAĆENOM OD STRANE MINISTARSTVA ZDRAVLJA – KOMISIJE ZA TRADICIONALNU MEDICINU ŽELIMO JOŠ PUNO USPEHA I ŠTO JE PRE MOGUĆE DOBIJANJE ŠIFRE ZANIMANJA JER RADIESTEZIJA JESTE ZNANJE I ZVANJE DOSTOJNO SVAKOG DRUGOG ZANIMANJA. Upravni odbor udruženja i predsednik lično uložiće dodatne napore kako bi se vratio sjaj radiesteziji i kako bi se konačno utemeljilo i promenilo mišljenje koje su ljudi imali o ovom prastarom znanju i zvanju. 

No comments yet

Comments are closed

Edit Me!