NOVI KURS PRAKTIČARA METODE TRADICIONALNE MEDICINE: Detekcija zračenja radiestezija

IMG_20150315_142749Nakon završetka obuke polaznika IV generacije-klase , od 18.04.2015 ( subota) počinje obuka nove V generacije praktičara metode tradicionalane medicine : DETEKCIJA ZRAČENJA – RADIESTEZIJA.  Kurs i obuka se realizuju po Nastavnm planu i programu obučavanja praktičara ove metode odobrenom od strane Komisije za tradicionalnu medicinu pri Ministarstvu zdravlja, a na osnovu pravilnika i Zakona o zaštiti zdravalja građana Republike Srbije. 

Kursa traje 60 časova, 6 dana i realizovaće se , kao i do sada vikendom ( uzeli smo u obzir obaveze polaznika u toku radne nedelje) u prostorijama Savetovališta Udruženja BIOGEN u ulici Kralja Milana 15B, u Beogradu sa početkom u 10.00 časova. 

Predavači na kursu su provereni praktičari ove metode i poznavaoci rada sa odraslima (andragogija, metodika i didaktika nastve za odrasle) i u potpunosti je prilagođena potrebama sticanja osnovnih znanja i veština za primenu u praksi ove metode, a u duhu važećih Zakonske regulative. Kurs je namenjen svim obrazovanim profilima i predstavlja osnovu z adalje stručno usavršavanje i platformu za opitno pripremne aktivnosti kojima želimo postići reafirmaciju ove , pomao, zaboravljene metode detekcije prostora, ljudi, stanja organizma i postojanja kako pozitivnih tako i negativnih eergetskih uticaj na ljudskiorganizam iz životne sredine i unutrašnjeg stanja organizma. Pravilnom raspodelom teoretske nastave sa mnogo praktičnih rada polaznici će se pripremiti za završni ispit koji polažu na kraju kursa. Polaznici koji uspešno savladju predvićno gradivo nastavnim planom i programom stiču pravo da budu upisani u REGISTAR PRAKTIČARA TRADICIONALNE MEDICINE : DETEKCIJA ZRAČENJA RADIESTEZIJA koji vodi Udruženje BIOGEN, a potvrda koju pri tome dobijaju ( uz prihvatanje Etičkog kodeksa i Kodeksa kompetencije radiestezije) omogućava im nesmetano praktikovanje i primenu stečenog znanja u daljem životu i radu po pravilim koja su i u svetu prihvaćena.

Svaki polaznik dobija pre dpoletak kursa potreban materijal ( u pisanom obliku – skripte) sačinjene iz studioznog odabira materijala iz domaće i svetske literature radiestezije, ( B. Đorić,B. Kopanovski, D.Čongor, Dj.Samardžija, Lj. Ristovski, O.Hasanpašić, R. Žiher, S. Bosančić, S. Jurdana, S. Spasojević i mnogi drugi). Nakon svakog ciklusa ( a ima i tri) polaznici polažu ispit ( usmeno ili test)  i dobijaju certifikat za savlAdano gradivo i veštine. Nakon trećeg stepena (nivoa) obuke polaznici (koji su položili sve ispite i dobili sva tri certifikata) podnose Zahtev za upisivanje u regisatar,  a odluku o tome ( o upisi u  registar) donosi stručna komisija ( na osnovu Statuta i pravilnaika o radu Stručne komisije) Udruženja BIOGEN. Kontrola radiestezijskog potenicjala, kako i kontinuirano praćenje polaznika na samoj obuci je kontinuirana i svi predavači , u slučaju potrebe stoje vam na raspolaganju. Kretanje ka končanom cilju koji smo sebi zacrtali : povratak radiestezije u vaspitno – obrazovni sistem (u školstvo).

POKRENIMO SVET – POKRENIMO SEBE. 

No comments yet

Comments are closed

Edit Me!