Kurs METODE TRADICIONALNE MEDICINE: DETEKCIJA ZRAČENJA – RADIESTEZIJA

Prva nedelja obučavanja i osposobljavanja nove ( genrecaija IV /15) generacije praktičara radiestezije, po programu Udurženja BIOGEN. Od pravilne pripreme zavisi profesiopnalizacija profesije i metode. Ovim činimo odlučne korake da učinimo sve da se radiestezija vrati na zasluženo mesto u edukativnom sistemu. Cilj Udruženja BIOGEN je edukacija radiestezista i stvaranje jedinstvenog korpusa praktičara ove metode. Ovaj cilj realizujemo ne samo sa osobama koje već imaju (ili su na školovanju) medicinsko obrazovanje(zdravstveni profil) , već i sa svim zainteresovanim osobama drugog obrazovnog profila. Primenljivost radiestezije ustanovljena je pre više hiljada godina, a onda odjednom, nepravedno potisnuta u “drugu dimenziju” i izopštene iz obrazovnog sistema.
Ovo su prvi koraci “ponovnog buđewa i revitalizacij eove metode tradicionalne medicine.
Sve čestitke polaznicima sa željom da uspešno savaladaju planirano gradivo i sa uspehom polože sve ispite, testove i provere znanja, da budu marljivi i da se pridržavajući se visokih etičkih, moralnih i kompetativnih normi, koje prihvataju i usvajaju svojim edukovanjem za praktičara metode tradicionalne medicine: DETEKCIJA ZRAČENJA RADIESTEZISTA, daju svoj doprinos “RENESANSI” radiestezije mi njenom povratku u naš zvanični vaspitno obrazovni sistem.
SREĆNO.IMG_20150315_142823

IMG_20150315_142846

IMG_20150315_142813

IMG_20150315_142749

IMG_20150315_142800

IMG_20150315_142853

No comments yet

Comments are closed

Edit Me!