Posts by milan

Program za 3. sekciju konferencije

3_sekcija

JONIZUJUĆA I NEJONIZUUĆA ZRAČENJA (SEENIRPA)

PROGRAM

  1. DAN: četrtek, 30.3.2017

hotel Livada

PROGRAM POSVETA:

Prvi dan, četrtek  dne 30.3.2017.

8.00-9.00

Prihod in registracija udeležencev , hotel Ajda

 

9.00-09.40

 

URADNI  JEZIKI  MEDNARODNE  KONFERENCE IN  POSVETA  SO : SLOVENŠČINA, HRVAŠČINA, SRBŠČINA IN AGLEŠČINA . NI  PREVAJANJA. 

 
   

UVODNI POZDRAV udeležencem ( skupno za oba posveta  v  hotelu Ajda )

Alojz Glavač, župan občine Moravske Toplice

Tadej Slapnik, državni sekretar Vlade RS

dr. Štefan Čelan, direktor ZRS Bistra Ptuj

Karel Lipič, predsednik Zveze ekoloških gibanj Slovenije

Ivan Karić , Narodni poslanik, član Odbra za zaštitu životne sredine Narodne Skupštine Republike Srbije

Milan Rogulja, predsednik Združenje BIOGEN, Srbija

Kulturni program

 

9.45 -10.10

MILAN ROGULJA; BIOGEN; SRBIJA; „Izazovi: Upotreba novog pristupa javnih politika u oblasti razvoja principa predostrožnosti – nejonizujuće zračenje i zdravlje“/ „Challenge: a new approach to public policies in the development of precautionary principle – non-ionizing radiation and health“/

 

10.10 -10.35

KAREL  LIPIČ, ZEG, SLOVENIJA : Problematika električnega smoga v Sloveniji

 

10.35 -11.00

IVAN KARIĆ, SRBIJA narodni poslanik: član Odbora za zaštitu životne sredine Narodne Skupštine Republike Srbije: “Učešće javnosti, Aarhus i položaj Skupštine u procesima vezanim za životnu sredinu“/ “Public participation, Aarhus and the position of the Assembly in the processes related to the environment“

 

11.00-11.20

 

 

 

 

 

11.20-11.50

mr. SIMEON GERGIJEV; SRBIJA; „Mesto i uloga NVO u intezivnijem procesu informisanja i edukacije građana , korisnika izvora nejonizujućih zračenja“/ „The place and role of NGOs in a more intensive process of informing and educating citizens, users of non-ionizing radiation sources

 

ODMOR

 

11.50-12.10

Prof. dr TAMARA GALONJA COGHILL; Redovni profesor na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom SaduFIMEK Novi sad;  SRBIJA,  Endogena električna polja – kod opstanka“ / „Endogenous electric fields – code survival“/

 

 

12.10-12.30

DRAGAN MALIČEVIĆ, SRBIJA; BIOGEN, licencirani radiestezista praktičar; „Geopatologija i ljudska aura“ / „Geopathology and human aur/“/

 

 

 

 

12.30-12.50

 

 

 

NENAD OPAČIĆ; FIMEK,Novi Sad, SRBIJA; „Postoji korelacija koncentracije CO i gustine magnetskog fluksa u Novom Sadu“ /“ There is a correlation between CO contrentration and magnetic flux density (Novi Sad field study)“/

 

12.50-13.10

KRISTINA UHELJI;  FIMEK Novi Sad, SRBIJA,. „Sve na dlanu-upotreba mobilnih telefona (Novi sad – anketa)“ / „At the palm – mobile phone usage questionnaire survey in Novi Sad“/

 

 

13.10-13.30

 

 

 

13.30- 14.30

dr. PLANINKA MIRČETIĆ; BIOGEN; SRBIJA; “Dokazano. Mogući izazivači 2B ili Verovatni izazivači 2A“ / „Proven. Possible challengers 2B or 2A probable challengers

 

KOSILO

 

14.30-15.00

 

 

 

15.00-15.30

 

 

 

 

 

15.30 – 15.50

 

 

 

 

15.50-16.20

 

 

 

 

 

 

16.20-16.40

 

 

 

 

16.40-17.00

 

 

 

17.00 -17.40

 

 

 

 

19.00 -24.00

dr. Alfred Korblein, Nemčija » Levkemija pri otrocih in visokonapetostni daljnovodi«

 

ALEKSANDAR RACKOV; PXD SISTEM;licencirani radiestezista; SRBIJA; „Energija nejonizujućeg zračenja i tehnologija nano kristala metala u službi zdravlja – bioterapeut ploče“/ “Non-Ionizing Radiation Energy and Technology nano crystal metal in the service of health – PXD Biotherapeut plate” /

 

 

ALEKSANDAR (SAŠA) ZALEPUGIN, dr KRUNOSLAV JELAKOVIĆ; HRVATSKA; „Zaštita od patogenih zračenja po ljudsko zdravlje“ / „Protection human health from pathogenic radiation

 

 

BRANKA RAKONJAC; CENTAR TRADICIONALNE I ALTERNATIVNE MEDICINE -SARAJEVO; BOSNA I HERCEGOVINA:Energija ljudskog tjela kroz čakre i merdijane” / „The energy of the human body through the chakras and meridians

 

 

MILOŠ KARAIČIĆ;, licencirani radiestezista, BIOGEN, SRBIJA,Geloška zračenja nisu uvek patogena“/ „Geologic radiation are not always pathogens

 

 

dr ALEKSANDAR PAUNOVIĆ,SMEDEREVO,  SRBIJA; “Uticaj elektromagnetskog zračenja na perifernu cirkulaciju u telu- prikaz slučaja”/ “The impact of electromagnetic radiation on peripheral circulation in the body case report

 

ALEXANDER BRANCO GALONJA COGHILL;  SRBIJA; (POSTER) 432Hz Prirodna zdrava zaboravljena frekvencija / “432 Hz – natural healing forgotten frequency2“/

 

Družabna večerja »Vinogradniška kmetija Erniša Jani z romsko glasbono skupino

Halgato Band  in  igralko Vesno  Anđelković

 
  1. DAN: petek, 31. marec 2017

 

NEIONIZIRNA IN IONIZIRANA SEVANJA

hotel Livada

 

07.30-08.30

Registracija , hotel Ajda

08.30-09.00

 

Predstavniki iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

dr. Miran Lakota, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Univerza v Mariboru

Karel Lipič, predsednik Zveze ekoloških gibanj Slovenije-ZEG

09.00-09.40

Elektromagnetno sevanje z vidika pravnih sredstev, s poudarkom na novejši sodni praksi

mag. Sebastjan Kerčmar, Odvetniška družba mag. Kerčmar o.p., d.o.o.

09.40 -10.00

Nekaj značilnosti nizkofrekvenčnih elektromagnetnih sevanj

Mag. Rudi Vončina,Elektroinštitut Milan Vidmar Ljubljana

10.00-11.25

Standardiziranje meritev (ultra) slabih neionizirnih sevanj(zračenja) / Standardising measuremets of (ultra)weak non ionising emissions

prof.dr Igor Jerman., mr Primož Dovč , Inštitut BION, Ljubljana

11.25 -11.50

ODMOR

11.50-12.10

Transparentnost  delovanja  jedrske industrije  v  Sloveniji

dr. Leo Šešerko, ZEG

12.10-12.40

Increased perinatal mortality after atmospheric nuklear weapon tests,after Chernobyl and Fukushima 

dr. Alfred K’orblein, Nemčija

12.40-13.00

Družbeni konsenz 2. bloka NEK v Posavju

Aleš Zajc, Posavsko Jedrsko Lokalno Partnerstvo, Krško

13.00-13.30

NPP Paks II – the next new nuclear power plant project in Europe?

Aspects of nuclear safety and public participation from a cross border perspective

Franz Meister, Avstrija

13.30-15.00

Zasedanje 2. Mednarodne regionalne konference SEENIRPA

15.00

KOSILO

 

Program za 1. i 2. sekciju konferencije

1_2_sekcija

Otpad, zagađenje životne sredine i kružna ekonomija

PROGRAM

  1. DAN: četvrtak, 30. mart 2017.

08.00  – 09.00

Registracija, hotel Ajda

9.00

UVODNI POZDRAV

Alojz Glavač, župan občine Moravske Toplice

Tadej Slapnik, državni sekretar Vlade RS

dr. Štefan Čelan, direktor ZRS Bistra Ptuj

Karel Lipič, predsednik Zveze ekoloških gibanj Slovenije

 

  1. SEKCIJA: »Celovito ravnanje z odpadki«

Moderator: dr. Viktor Grilc

09.40-10.10

Predstavitev partnerstva za zeleno gospodarstvo Slovenije

Tadej Slapnik, državni sekretar Vlade RS

10.10–10.30

Dosežki in izzivi pri vzpostavljanju celovitega ravnanja z odpadki v Sloveniji

dr. Viktor Grilc

10.30–11.00

Kako in kdaj, če sploh, lahko zaživi krožno gospodarstvo?

dr. Viktor Simončič

11.00-11.20

Izzivi na področju ravnanja s komunalnimi odpadki v Sloveniji

Sebastijan Zupanc, Zbornica komunalnega gospodarstva – Gospodarska zbornica Slovenije

11.20-11.50

ODMOR

11.50-12.10

Ravnanje z odpadki v krožnem gospodarstvu

Janja Leban, Gospodarska zbornica Slovenije

12.10-12.30

Krožno gospodarstvo – strateška usmeritev upravljanja z odpadki v Republiki Srbiji

Siniša Mitrović, Privredna komora Srbije

12.30–12.50

Li-Ion batteries

Gerald Schmidt, general manager of Redux Recycling GmbH Germany and Head of competence center battery, Saubermacher

12.50-13.10

Papirništvo v sistemu krožnega gospodarstva

dr. Mija Sežun, Inštitut za celulozo in papir

13.10-13.30

Ravnanje z odpadki v Gradu Čakovcu

Saša Avirović, Gradsko komunalno poduzeće Čakom d.o.o.

13.30-14.30

KOSILO

14.30-14.50

IED uredba s poudarkom na kemikalijah in odpadkih

mag. Vilma Fece, mag. Damijan Povodnik, Anica Pavlič – Gorenje d.d.

14.50-15.10

Uporaba blata čistilnih naprav kot kmetijsko gnojilo s pomočjo odstranjevanja težkih kovin s funkcionaliziranimi magnetnimi nanodelci

Urban Ajdnik, dr. Silvo Hribernik, dr. Riko Šafarič, dr. Božo Bratina, dr. Janez Ekart, dr. Marjana Simonič, dr. Lidija F. Zemljič

Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru

Fakulteta za eletrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru

15.10-15.30

Možnosti energijske izrabe blat komunalnih čistilnih naprav

dr. Niko Samec, dr. Filip Kokalj, Beno Arbiter – Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

15.30-15.50

Predelava muljev čistilnih naprav s pirolizo

dr. Dušan Klinar, dr. Klavdija Rižnar, dr. Štefan Čelan – ZRS Bistra Ptuj

15.50-16.10

Uporaba blata iz bioloških čistilnih naprav za predelavo v bioplin – primer iz prakse

dr. Peter VINDIŠ, prof. dr. Miran LAKOTA, dr. Damijan KELC

Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Katedra za biosistemsko inženirstvo

16.10 -16.30

Design brez odpadkov – oblikovanje iz odpadkov

dr. Marinka Vovk, Barbara Jančič – Center ponovne uporabe d.o.o., SO.P.

16.30-16.50

Trajnostno upravljanje z metalurškimi odpadki – Projekt SWIM

Metka Gostečnik, Ekomineral d.o.o.

16.50-17.10

Nevarni odpadki iz gospodinjstev – izkušnje iz preteklega obdobja

Jure Flerin, Boštjan Šimenc – Kemis d.o.o.

17.10-17.30

Tretiranje medicinskog otpada u laboratorijama transfuziološke službe kao biohazardnog materiala

dr. Bratislav Stanković, Srbija 

17.30-17.50

 Pridobivanje dovoljenj za predelavo s pirolizo

  Mirko Šprinzer, PKG – Projekti krožnega gospodarstva s.p.

 Dr. Dušan Klinar, ZRS Bistra Ptuj

   

 

 

17.50

ZAKLJUČEK

19.00 – 24.00

Družabna večerja »Vinogradniška kmetija Erniša Jani z romsko glasbeno skupino Halgato Band in igralko Vesno Anđelković

 

 

  1. DAN: petak, 31. mart 2017.

07.30– 08.30

Registracija, hotel Ajda

08.30 – 09.00

UVODNI POZDRAVI

Predstavnik iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

dr. Miran Lakota, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Univerza v Mariboru

Karel Lipič, predsednik Zveze ekoloških gibanj Slovenije

 

  1. SEKCIJA: »Kakovost zraka v Sloveniji«

Moderator: dr. Peter Novak

09.00-9.30

Biomasa Slovenije kot surovina za nova goriva in ne več vir onesnaževanja

dr. Peter Novak

9.30-10.00

Vzporedne koristi blaženja podnebnih sprememb za zmanjšanje onesnaženosti zraka

dr. Lučka Kajfež Bogataj, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

10.00-10.25

Ocena izpostavljenosti onesnaženosti zunanjega zraka z delci PM10 ter učinki na zdravje: ekološka prostorska raziskava na ravni občin v Sloveniji

dr. Andreja Kukec, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani

dr. Peter Otorepec, Nacionalni inštitut za javno zdravje

10.25 -10.45

Kakovost zraka in nov pristop pri modeliranju rabe energije

Matjaž Česen, Inštitut Jožef Štefan – Center za energetsko učinkovitost

10.45 – 11.05

Onesnaženost zraka z ultra-finimi delci (nanodelci)

Viviana Golja, dr. Peter Otorepec – Nacionalni inštitut za javno zdravje

11.05-11.25

Koriščenje okolju in ljudem prijaznih virov energije

dr. Štefan Merkač, član kabineta deželnega svetnika za energijo na avstrijskem Koroškem

11.25-11.50

ODMOR

11.30

NOVINARSKA KONFERENCA

11.50 – 12.10

Izpostavljenost prebivalcev ozonu in vplivi na zdravje

dr. Agnes Šömen Joksić, Nacionalni inštitut za javno zdravje

12.10 – 12.50

Obremenjenost  slovenskih  gozdov z dušikovimi spojinami

dr. Mitja Skudnik, Gozdarski inštitut Slovenije

 

Vpliv kakovosti lesnih goriv na kakovost zraka

dr. Nike Krajnc, Gozdarski inštitut Slovenije

 

12.50-13.10

Zemeljski plin – okolju prijazen energent

Marko Kogovšek, Plinovodi d.o.o.

13.10-13.30

Ukrepi Mestne občine Murska Sobota za zmanjšanje onesnaženosti zraka

Bernardka Ryan, Angelca Dokl Mir – Mestna občina Murska Sobota, Oddelek za okolje in prostor

13.30 – 13.50

Utekočinjeni zemeljski plin v prometu

Martin Rahten, ZEG

13.50-14.10

Okoljske meritve – kdaj jim lahko zaupamo?

Jaroslav Škantar, Nina Miklavčič, Andrej Šušteršič – Elektroinštitut Milan Vidmar

14.10-14.30

Okoljski kriminal v Sloveniji

Prof. Nada Pavšer, ZEG

14.30-15.00

OKROGLA MIZA

» Onesnaženost zraka, PM 10 delci v luči nove dimnikarske zakonodaje«

15.00

Zaključek posveta

15.00

KOSILO

PROFESIONALIZACIJA METODE TRADICIONALNE MEDICINE: DETEKCIJA ZRAČENJA – RADIESTEZIJA

LICENCA, praktičara Metode tradicionalne medicine Detekcija zračenja   RADIESTEZISTE

Izgled LICENCE praktičara Metode tradicionalne medicine Detekcija zračenja RADIESTEZISTE

  Udruženje BIOGEN je nakon višegodišnjeg napora i istrajnog rada na profesionalizaciji metode tradicionalne medicne, zvanično prihvaćenom i priznatom na osonovu : ZAKON-a O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI GRA ĐANA (“Sl. glasnik RS”, br. 107/2005, 72/2009 – dr. zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 – dr. zakon, 93/2014, 96/2015 i 106/2015) odlučilo da preduzme sledeći , logični korak na putu profesionalizaicje meotde i praktičara. LICENCIRANJE  kao etapa u izgradnji i približavanju metod svim pozitivnim društvenim i promenama u shvatanju i poimanju čoveka i njegovog uticaja na životnu sredinu, i obratno, neophodna je stepenica ka daljem temeljnijem priznavanju i proučavanju ali i prihvatanju ove metode kroz dublje povezivanje metode sa naučnim postulatima i prioncipima prizantim i prihvaćenim od savremene nauke, Izgradnja ovakvog sistema vrednsoti morala bi da produkuje dalje izučavanje i detaljnije determinisanje neophodnih koraka, ka konačnom priznavanju i odlučnijem svrstavanju ove metode iz do sada podređenog ( a zbog mnogih izopštenih interesa i zlopuotrebljavanog9 metoda čija primena datira još pre mnogo milenijuma. 

  Zakonom iz 2005. god prizanta metoda DETEKCIJA ZRAČENJA , (članu 235-237) Na osnovu ovog Zakona i naknadno izrađenog P R A V I L N I K-a o bližim uslovima, načinu i postupku obavljanja metoda i postupaka tradicionalne medicine (“Sl. glasniku RS”, br. 119 od 14. decembra 2007), načinili smo korak napred ka PROFESIONALIZAICJI METOD.  Ovo je i bio zadatak Udruženja BIOGEN koji smo, zajedno sa još nekim praktičarima drugih metoda tradicionalne medicine, prihvatili od momenta osnivanja SEKCIJE ZA TRADICIONLANU MEDICINU pri SRPSKOM LEKARSKOM DRUŠTVU,  formirajući tada AKTIV ZA DETEKCIJU I ZAŠTIUTU OD NEJONIZUJUĆEG ZRAČENJA, još pre 4 godine tačnije 21.12.2012.god.

  Velikim zalaganjem, Upravnog odbora, Stručne komisije, ekipom radiestezista i predsednika udurženja BIOGEN, koji su prošli sve provere, mobilisali svo znanje i znanje radiestezista iz regiona i koji su predložili resornom Ministarstvu, Komisiji za tradicionalnu medicinu, model i Nastavni pplan i program za obuku i školovanje budućih praktičara ove metode, a koji je bio prihvaćen, dolazimo do sledeće etape – LICENCIRANJE RADIESTEZISTA . Ova etapa podrazuemva izradu PRAVILNIKA O LICENCIRANJU.

  Etapa dalje profesionalizaicje u koju smo krenuli izradom ovog Pravilnika nameće sekao logična na putu daljeg emacipovanja i razvoja ove prastare metode, pomalo zaboravljene. Njena primenljivost, primenljivost radiestezije u svakodnevnom životu sa akcentom, u ovom trenutku, na polju detektovanja i pronalaženja subtilnih energetskih zračenja koja svakodnevno deluju na ljudski organizam i životnu sredinu uopšte, a ista u pojedinim slučajevima deluju blagotovrno, a u pojedinim negativno. Doprinos razvijanju metode ogleda se u iznalaženju blagovremenih rešenja kako bi čovek predupredio sve spoljne uticaje koji jremetilački deluju na noramlno zdravlje i očuvanje zdrave životne sredine, odnsono da bi blaogvremeno eliminisao i prduzeo adekvatne korake u zaštiti od spoljnih ,egzogenih faktora koji mogu da naruše zdravljei noramlan razvoj zajednice. Takođe ciljnam je da se formira određeni korpus i odlučno preuzmu neophodnew mere na polju zaštite građana od nejonizujućih zračenja  koja svakodnevno povećavajući svoj kvantitet izvora opterećuju čovekovu životnu sredinu , a samim tim dovode u pitanje i njegovo zdravlje.

  Veliki doprinos i veliko zalaganje leži na pregaocima i članovima Programskog saveta, Stručne komisije Udruženja BIOGEN, predavača na kursevima, organizovanim nakon prihvatanja Nastavnog plana i programa, i samog predsednika Udruženja BIOGEN, koji su svih ovih godina , kritički analizirali i poboljšavali rad, obuku i edukaciju, evuaciju kroz seminare, konferencije, i testiranja na terenu, sa novim generacijama radiestezista. Pri tome mora se istaći da se celokupna delatnost zasnivala na poštovanju svih pozitivnih važećih zakonskih regulativa u Republici Srbiji i pri tome pridržavajući se strogo donetog Kodeksa kompetencije i Etičkog kodeksa za ovu metodu.  

  Tako na osnovu čl. 1. stav 1 tačka 2, čl. 2 stav 1 tačka 2, čl. 4 stav1 tač.7., 10., 11., 14. i 15.; te čl. 5., 19., 22.,24. i 45. Statuta Udruženja BIOGEN, Upravni odbor na zajedničkoj sednici Upravnog odbora i Programskog saveta održanoj 25.11.2015.god donosi : 

ODLUKU kojom se usvaja PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA IZDAVANjE, OBNAVLjANjE ILI ODUZIMANjE LICENCE PRAKTIČARIMA METODE TRADICIONALNE MEDICINE DETEKCIJA ZRAČENjA- RADIESTEZIJA.

  Ovom odlukom po;injenova era i nova etapa u REAFIRAMCIJI RADIESTEZIJE ne samona prostorima Srbije već , nadamo se i šire, jer NAUKA NE STOJI I SAZNANJA O ČOVEKOVOJ PRORODI SE NEZADRŽIVO ŠIRE I SVAKODNEVNA NOVA SAZNAJA KVANTNE MEDICINE I FIZIKE POTVRĐUJU MEETODU RADIESTEZIJE. 

  Svima nama ostaje da se i dalje , nesebično zalažemo i trudimo da opravdamo poverenje ukazano nam tog decembra pre 4(četiri) godine kada smo zajedno i uz podršku prof. dr Vuka Stambolovića pošli putem  kojim se retko ko pre nas usudio krenuti. 

  SVIM PRAKTIČARIMA KOJI SU ZAVRŠILI OBUKU PO NASTAVNOM PLANU I ROGRAMU , PRIHVAĆENOM OD STRANE MINISTARSTVA ZDRAVLJA – KOMISIJE ZA TRADICIONALNU MEDICINU ŽELIMO JOŠ PUNO USPEHA I ŠTO JE PRE MOGUĆE DOBIJANJE ŠIFRE ZANIMANJA JER RADIESTEZIJA JESTE ZNANJE I ZVANJE DOSTOJNO SVAKOG DRUGOG ZANIMANJA. Upravni odbor udruženja i predsednik lično uložiće dodatne napore kako bi se vratio sjaj radiesteziji i kako bi se konačno utemeljilo i promenilo mišljenje koje su ljudi imali o ovom prastarom znanju i zvanju. 

KURS-OBUKA REGISTROVANIH I LICENCIRANIH RADIESTEZISTA 26.11.2016.god.

OBUKA: DETEKCIJA ZRAČENJA – RADIESTEZIJA počinje 26.11.2016. godine

Kurs i obuka se realizuju po Nastavnm planu i programu obučavanja praktičara ove metode odobrenom od strane Komisije za tradicionalnu medicinu pri Ministarstvu zdravlja, a na osnovu pravilnika i Zakona o zaštiti zdravalja građana Republike Srbije. Kursa traje 60 časova, 6 dana i realizovaće se , kao i do sada vikendom ( uzeli smo u obzir obaveze polaznika u toku radne nedelje) u prostorijama Savetovališta Udruženja BIOGEN u ulici Kralja Milana 15B, u Beogradu sa početkom u 10.00 časova. IMG_20150315_142846IMG_20150315_142823IMG_20150315_142813IMG_20150315_142749IMG_20150315_142800

 

Edit Me!