O nama

U skladu sa odredbama čl.  10. i 11.  Zakona o udruženjima (»Službeni list RS«, br.51/09), na osnivačkoj skupštini održanoj 25.marta 2010. godine u Beogadu, usvojen je sledeći

OSNIVAČKI AKT

Osnivači: Vasil Naumoski, Olga Dimitrijević, Dušanka Đukić, Ljubo Ristovski, Milan Rogulja i Radović Ljubica osnivaju udruženje: „BIOGEN“, sa sedištem u Beogradu, ulica Kralja Milana broj 15.

Udruženje se osniva radi ostvarivanja sledećih ciljeva: edukacija članova udruženja i organizovanje skupova i seminara za unapređivanje znanja o štetnosti elektrosmoga i geopatogenih zračenja i mogućnostima zaštite od njih.

Za zastupnje udruženja ovlašćen je: Milan Rogulja iz Beograda, Marka Čelebonovića 55/6

MILAN ROGULJA, 20.06.1966. , OSNIVAČ, PREDSEDNK UPRAVNOG ODBORA /

Prof. dr.  LJUBO RISTOVSKI,06.02.1945.g. OSNIVAČ, ČLAN UPRAVNOG ODBORA

VASIL NAUMOSKI , 19.03.1948.g. OSNIVAČ, PREDSEDNIK SKUPŠTINE UDRUŽENJA

(IZNENADA PREMINUO 24.03.2012.  god.)

 

LJUBICA RADOVIĆ, 21.01.1943.g. OSNIVAČ, ČLAN UPRAVNOG ODBORA

DUŠANKA ĐUKIĆ, 10.03.1957.g. , OSNIVAČ, ČLAN UPRAVNOG ODBORA

OLGA DIMITRIJEVIĆ, 25.08.1959.g. OSNIVAČ, ČLAN UPRAVNOG ODBORA,TEH.SEKRETAR UDRUŽENJA


Dokument o rešenju za promenu adrese udruženja.

Edit Me!