Month: June, 2015

Prijava za konferenciju

Poziv za prijavu učesnika za konferenciju u Beogradu u okviru projekta 2B ILI NE 2B – PANDORINA KUTIJA (2B OR NOT 2B – PANDORA’S BOX) 24-25. oktobra 2015. godine.

Visina kotizacije za učesnike:
– iz Srbije 6.000,00 dinara po osobi,
– za učesnike iz inostranstva 50€ po osobi.

Način plaćanje je na račun udruženja BIOGEN. Podaci o plaćanju su ispod aplikacionog formulara.

Ako želite da učestvujete molimo vas da popunite aplikacioni formular ispod:

Formular za prijavu

 

Provera

Način uplate za učesnike iz Srbije:
– Uplatilac: Ime i prezime , naziv (udruženja, ustanove ili pravnog subjekta)
– Svrha uplate: Kotizacija za 1.REGIONALNU KONFERENCIJU “2B ILI NE 2B”
– Primalac: Udruženje BIOGEN, Kralja Milana 15B, 11000 Beograd
– Šifra plaćanja: 221
– Valuta: RSD
– Iznos: 6.000,00 (odnosno: 6.000,00 x broj osoba)
– Broj računa : 160-338144-70
– Poziv na broj: 2BNE2B 24102015 / PIB udruženja koje se priajvljuje

Instrukcije za plaćanje za učesnike iz inostranstva / Instructions for payment for participants from abroad:

56: Intermediary:
BCITITMM 
INTESA SANPAOLO SPA
MILANO, ITALY

57: Account with institution:
SWIFT CODE: DBDBRSBG 
BANCA INTESA AD, BEOGRAD
MILENTIJA POPOVIĆA 7B
BEOGRAD, REPUBLIKA SRBIJA

59: Beneficiary:
IBAN : /RS35160005080003890977
UDRUŽENJE BIOGEN
KRALJA MILANA 15B
Beograd (Vračar)
Republic of Serbia

У СУСРЕТ 1.РЕГИОНАЛНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ О НЕЈОНИЗУЈУЋЕМ ЗРАЧЕЊУ

2B OR NOT 2BДобродошли на 1. Регионалну конференцију са међународним учешћем

„2Б ИЛИ НЕ 2Б – ПАНДОРИНА КУТИЈА“

„2B OR NOT 2B – PANDORA’S BOX“

БИОЛОШКИ ЕФЕКТИ

ЕЛЕКТРОМАГНЕТСКИХ ПОЉА

       Право на        

   информисаност

Право наинформацију

Право на

здраву средину и  ПРАВО на здрав живот

 

24 – 25. октобар 2015.године

 „..Купујући мобилни телефон, желимо да успоставимо брзу комуникацију са сви својим пријатељима, рођацима, познаицима послвним партнерима , друговима са игралишта, из школе. Отвараммо кутију и незнајући да је тo, у односу на наше здравље , у неку руку:ПАНДОРИНА КУТИЈА

Ученица 3 разреда средње на предавању у Зуботехничкој  школи

у Београду21.05.2015.г.; Србија

 

1.Регионална конференција о утицајима електромагнетских зрачења (ЕМЗ)- нејонизујућих зрачења (НЈЗ) ће се одржати у Србији, на балканаској раскрциници свих путева. На рскрсници путева који воде са истока на запад, са запада на исток. У главном граду Београду, на на обалам двеју евроспких река Саве и Дунава, које су миленуијумима повезивале „стару даму“-Европу и никад мирни Балкан.

Да, нас, историја не памти само по поделама, спајало нас је јединство доброг, једниство око идеја да људима буде боље, да људе заштитимо од ветрова који овде дувају за сваку генерацију. Ово је порстор који је дао многе хероје, љуте ратнике потамнелих лица и избораних чела, жуљевитих дланова. Овде су вековима прекарајане границе али и померена границе науке и стваралаштва. Одавде су потекли и наши преци који су и у науци, технологији телекомуниакција и елктротехници померили границе. Поносни на прошлост, на оне који су показали да не морамо да се делимо на да би нам било боље, да је стварање много тежи, одговрнији и трајнији процес од разарања, да је заједништво много снажније од самодовољности…поносни на ствараоце ван простора и времена, а потекле са ово гнашег Балканског простора. Следећи примере наших веикана Тесле из Смиљана и Пупина из Идвора, из шумовите Лике и питоме житоносне  Војвођанске равнице , ове годин еу Београду успостављамо мостове између свих оних који верују да је напредна мисао и дијалог једини пут у решавању проблема између свих који не желе да чују, оних који не желе да кажу и оних који кажу а нико их  неслуша па чак и оних који никда ништа не кажу аали увек беспоговорно слушају.

ПОЗИВАМО

ИЗ СВИХ ЗЕМЉА ЈУГО-ИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ,

ИЗ СВИХ ЗЕМЉА БАЛКАНА

НА 1.РЕГИОНАЛНУ КОНФЕРЕНЦИЈУ

О УТИЦАЈУ И ЗАШТИТИ ОД НЕЈОНИЗУЈУЋЕГ ЗРАЧЕЊА

„2Б ИЛИ НЕ 2Б- ПАНДОРИНА КУТИЈА“

Позивамо стручњаке у области мерења, дозиметрије, изложености и процене ризика електромагнетских поља (ЕМП(EMF)) односно електромагнетског зрачења (ЕМЗ(EMR)) – нејонизујућег зрачења (НЈЗ(NIR)) у радној и животној средини, научнике и студенте који студирају биолошке и друге природне науке, све оне који проучавају штетне ефекте по здравље ЕМЗ(ЕМR-НЈЗ(NIR), ултраљубичастог зрачење (УВZ(UVR))- природно и из вештачких изовра, све оне који проучавају примене и промене и законодавну, епидемиологе, медицинаре, психологе и телекомуникологе.

 

Позивамо све оне специјалисте у друштвеним наукама, све оне промотере телекомуникација, представнике и стручњаке служби друштвенокорпоративне одговрности телекомуниакционих компанија, стратеге ио планере комуникационих, здравствених и еколошких стратегија, еколошке невладине организације које се својим програмским циљевима залажу за здраву животну средину и право човека на исту али и све оне ОЦД које се брину да инфоромација буде правовремена, исправна и проверена, које брину да се поштују све преузете и прихваћене обавезе по Протоколу из Рија, по Архуској конвенцији, по закону о дсотупности инфомрација од јавног значаја , а езане су за животну средину и здравље људи.

 

Позивао представнике државних и локалних органа власти. Значајно нам је ваше присуство. Јер … ви сте ти који на основу овога треба да стварате услове за сарадњу, добру пораксу и наш сигуран и здрав живот. Позивано вас јер треба да чујете све оно што имамју наши еминетни гости и шта имао ми да кажемо на ову тему. Да сазнате ако не знате , да нас научите ако не знамо. присуство  Покрајинског секретаријата за урбанизам, Градских СекретаријатаРазличити актери су добродошли јер циљ нам је да отовримо широку расправу, од јавног значаја, о изложености ЕМЗ – НЈЗ.

 

Такође један од главних циљева ово конференције јесте отварање што шире расправе о овом пробему у земљама Југоисточне Европе и мрежно повезивање у широки фронт свих невладиних организација уједнњених око једног јединственог циља: да на основама препорука и најновијих резултата научнх истраживања, препорука WHO, ICNIRP, BioEM i BIOINICIJATIVE 2012, сачине стратегију остваривања сарадње са званичим органима својих држава, како би се размена информација о овом пробелму у животној средини и проблема везаних за повећано излагање ЕМЗ-НЈЗ, са посебним освртом на законске регулативе и постојње(непостојање) прописа у области ултравиолетног (УВ) зрачења.  Фокус конференције и централни догађај је долазак, по први пут у Србију др Даријуса Лисицког (Финска) и г-дина Фила Чедвика (Велика Британија), представника изузетног научног реномеа и њихова предавања на тему утицаја на здравље људи и ставови званичне научне мисли. Реноме и ауторитативност гостију г-дина Даријуса ( творца и уредника блога „Између чекића и наковња“ (Dariusz Liszczky; https://betweenrock andhardplace. wordpress.com/) који је био члaн историјског тима стручњака IARC, 2011.г., када је званичнo на основу великог броја научних доказа ЕМЗ-НЈЗ, високих фреквенција, сврстано у 2Б групу туморских ризка ДАЈЕ ПОСЕБАН ПЕЧАТ ПРЕДАВАЊУ КОЈЕ ЋЕ У СКЛОПУ ПРОГРАМА ДРЖАТИ. Снага речи , аргументација и бритаснки прецизно одмерен став Фила Чедвика (директор Eвроспког комитета CENELEC-a) дефинисаће однос јавности и појединца иотоврити велики број питања о граничним вредностима данас код професионалне изложености, изложеност опште популације, процена ризика у радној средини компарација легислативе са декларацијама и предстојећим променама у току усклађивања са  европским и законодавством.

Свe фреквенције су предмет истраживања и налажења правих мера предострожности, аједан од веома битних аспеката је разматрање  УВЗ(UVR) зрачења у различитим занимањима ће се расправљати, укључујући законодавство и ограничења за изворе зрачења, а нарочито у козметици.

 Позивамо младе истраживаче, и студенте да присуствују овој конференицји и покажу своју одлучнсот и решеност да дају свој допринос у трагању за одговрима на многобројна питања кја ова пробелматика поставља пред савременог, технолошки развијеног човека.

 Овом конфреренцијом стварамо традицију, коју су  започела три удружења са територија бивших република СФРЈ Словеније, Хрватске и Србије са јасним циљем да окупе грађанску иницјативу и начине одллучујућчи корак у остваривању својих уставима загарантованих права на здраву животну средину и здрав живот. Жеља нам је да окупимо научнике, универзитетске професоре, друге стручњаке и организације цивилно гдруштва (НВО) из земаља Југоисточне Европе, те уз присуство врсних стручњака и неспорно светских ауторитета, и другим међународним организацијама ОТОВРИМО ШИРОКУ ДИСКУСИЈУ ПО ПИТАЊУ УСГАЛАШАВАЊА МЕРЕ ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА У СИСТЕМУ МОБИЛНИХ ТЕЛЕКОМУНИАКЦИЈА, ЕНЕРГЕСКОМ ПРЕНОСУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ И ПРИМЕНИ УВ ЗРАЧЕЊА, А СВЕ НА ДОБРОБИТ ЗДАВИЈЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЗДРАВЉА СВИХ НАШИХ БУДУЋИХ ПОКОЉЕЊА.

 

Надамо се да ће 1. РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА, у оквиру постојећег двоструког приступа тематској проблематици, помоћи свим организациама које учествују у њеној реализиацији да у сопственим друштвеним заједницама окупе што више научника, корисника извора ЕМЗ- НЈЗ и других друутштвено одговрних институција, како би активно учествовале у дискусији и изналажењу решења за нарастајући проблем у области нејонизујућег зрачења. Ова конференција свој почетни циљ је већ постигла. Умрежавањем ZEG (Zveze ekoloških gibanj)-Словенија; HUZEZ (Hrvatska udruga za zaštitu od elktromagnetnih zračenja)- Хрватска и Удружења БИОГЕН– Србија формираће се мрежа, асоцијација, ова три удружења постављајући темељ и модел будућег ширег повезивања и сарадње са свим ОЦД – НГО из Југо-Источне Еввропе, других европских земаља и земља широм света. Почетна основа у дефинисању проблема у изналажењу активног и правичног решавања проблема лежи у сарадњи свих од оних који користе уређаје који емитују ЕМЗ-НЈЗ, па преко оних који регулишуову област, оних који изучавају потецијално штетне последице и утицај на здравље и животну средину све до оних који користе ове уређаје за своју привредну делатност и до оних који нас од тих зрачења могу заштитити.

 

ДОБРОДОШЛИ У БЕОГРАД.

ДОБРО ДОШЛИ У СРБИЈУ

ДОБРО ДОШЛИ НА 1, РЕГИОНАЛНУ КОНФЕРЕНЦИЈУ

„2Б ИЛИ НЕ 2Б – ПАНДОРИНА КУТИЈА“

 

 

Edit Me!