Month: March, 2015

SKUPŠTINA UDRUŽENJA BIOGEN 21.03.2015.g.

Poštovani priajtelji i članovi udruženja,

Na osnovu člna 10 i člana 11. stav 2. i 3. Statuta Udruženja, predsednik udruženja sazvao je održavanje Godišnje skupštine udruženja.

Skupština će biti održana u subotu 21.03.2015.god. u Hotelu AstorijaUlica Milovana Milovanovića; br. 1; Beograd (“асторија скупштина ”  lokacija u slici , klikni na prethodni tekst pod znacima  navoda ).  godišnja skupština udruženja. Ova skupština unosi novine, važne i značajne po mnogo čemu. Na osnovu razmotrene situacije i daljeg razvoja dealtnosti udruženja, ostvarene međunarodne saradnje, ako i stručnog osnaživanja korpusa udruženja, upravni odbor, stručna tela, uz pomoć i saradnju kompetetnim stručni licima i organiam ( državene uprave i lokalne samouprave) pripremili smo temeljnu odluku i predlog temeljnih promena , koje bi nas strukturno i profesionalno ojačalo.

Pred sve nas postavalja se izazov od multipliciranja organizacija pa do priprema i ojčavanja strukturnih kapaciteta radi umrežavanja istorodnih udruženja ( ona udruženja koja su programskim ciljevima najpribližnija našim). Kao prvo osnovanao udruženje nosimo veliko breme odgovrnosti prema svima. Odnos prema građanima i prema novim udruženjima konkretnim primerima organizovanosti i angažovaja, od ličnog do kolekjtivnog, moramo održati dinamiku i tempo koji će garantovati realizaciju postavljenih prograsmkih ciljeva i dalekosežnih promena koje smo pokrenuli, čak i samim svojim postojanjem. Ovakva uloga, krovnog i udruženja od posebnog interesa, iziskuje mnogo ozbiljniji pristup i orgaizacijsko strukturne promene. Sve treba da  počne od, nakon razmatranja na asastancima stručnih organa udruženja i Upravnog odbora odlučenoje da se ne rade izmene i dopune Statuta , već da se članovima udruženja ponudi jedan ozbiljnije koncipiran, shodno novo nastaloj situaciji i postignućima, i temeljniji Statut 2015  koji će preciznije regulisati donošenju jsadržajno i strukturno potpunijem Statutu udruženja , koji za cilj ima olakšavanje rada svim organima udruženja, organizovanje sekcija i podružnica širom Srbije i van teritorije Srbije. Donošenju novog Statuta , u mnogome će doprineti očekivana aktivno realizovana analize i diskusija (po pitanjima i tačkama).

Svakako da nam je u konačnom cilj iznaći najboljimehanizam organizovanja i delovanja sa jasno i izraženom i definisanom željom na svim poljima organizhovanja funkcionisanja i rada udruženja. Doći do strukturnih promena organa udruženja neophodnost je razvijanjem i pokretanjem pojedinih dopunskih aktivnosti. Prilagođavanje  stručno, organizaciono i materijalno pokazalo se kao neophodnost u daljem razvoju udruženja , a sve radi efikasnijeg realizovanja programskih ciljeva. Ove aktivnosti nametnule su se uspostavaljanjem saradnje sa drugim organizacijama civilnog društva, nevladinim udruženjima, naučno istraživačkim institucijama u zemlji i na međunarodnom nivou. 

RADI PODSEĆANJA:

– 24.09.2014. god. Upravni odbor Institutta BION Ljubljan, Slovenija, doneo je odluku da BIOGEN zastupa i predstavlja BION  na teritoriji Jugo-Zapadnog Balkana, tj u sledećim zemljama: Bugarska, Makedonija, Srbija uključujući i Kosovo, Bosna i Hercegovina.

– 01.03.2015. god, potpisan je Ugovor o zastupanju INTERA Kijev, n a razvoju informodijagnostike i informo terapije( DIACOR. ATER+, i dr)

 

SA PROŠLOGODIŠNJE SKUPŠTINE DA SE NE ZABORAVI

DSCF6509 DSCF6444 DSCF6492 DSCF6481 DSCF6469

 

Kurs METODE TRADICIONALNE MEDICINE: DETEKCIJA ZRAČENJA – RADIESTEZIJA

Prva nedelja obučavanja i osposobljavanja nove ( genrecaija IV /15) generacije praktičara radiestezije, po programu Udurženja BIOGEN. Od pravilne pripreme zavisi profesiopnalizacija profesije i metode. Ovim činimo odlučne korake da učinimo sve da se radiestezija vrati na zasluženo mesto u edukativnom sistemu. Cilj Udruženja BIOGEN je edukacija radiestezista i stvaranje jedinstvenog korpusa praktičara ove metode. Ovaj cilj realizujemo ne samo sa osobama koje već imaju (ili su na školovanju) medicinsko obrazovanje(zdravstveni profil) , već i sa svim zainteresovanim osobama drugog obrazovnog profila. Primenljivost radiestezije ustanovljena je pre više hiljada godina, a onda odjednom, nepravedno potisnuta u “drugu dimenziju” i izopštene iz obrazovnog sistema.
Ovo su prvi koraci “ponovnog buđewa i revitalizacij eove metode tradicionalne medicine.
Sve čestitke polaznicima sa željom da uspešno savaladaju planirano gradivo i sa uspehom polože sve ispite, testove i provere znanja, da budu marljivi i da se pridržavajući se visokih etičkih, moralnih i kompetativnih normi, koje prihvataju i usvajaju svojim edukovanjem za praktičara metode tradicionalne medicine: DETEKCIJA ZRAČENJA RADIESTEZISTA, daju svoj doprinos “RENESANSI” radiestezije mi njenom povratku u naš zvanični vaspitno obrazovni sistem.
SREĆNO.IMG_20150315_142823

IMG_20150315_142846

IMG_20150315_142813

IMG_20150315_142749

IMG_20150315_142800

IMG_20150315_142853

Edit Me!