Month: October, 2014

PROJEKAT “ELKTROMAGNETSKA: ZRAČENJA DOBAR SLUGA – LOŠ GOSPODAR”

BIOGEN I SVET

KREĆEMO SA VETROM U LEĐA !!!!

 Odlukom Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine , a po raspisanom konkursu Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine ( nakon majskih izbora zaštita životne sredine  je prebačena u nadležnost Ministrstva poljoprivrede) broj 401-00-2378/2014-16  od 13.10.2014.g. (objavljenoj na internet stranici Ministarstva  http:/www.eko.minpolj.gov.rs/doneta-odluka-o-sufinansiranju-projekata-udruzenja-i-drugih-organizacija-civilnog-drustva-u-oblasti-zastite-zivotne-sredine/#more-15771UDRUŽENJE BIOGEN, SA PARTNEROM IZ EVROPSKE UNIJE, INIS (Institut za nejonizirno sevanje- Institut za nejonizujuća zračenja) LJUBLJANA; Republika SLovenija, uskoro počinje sa realizacijom projketa :

“ELEKTROMAGNETSKA ZRAČENJA : DOBAR SLUGA- LOŠ GOSPODAR” u pod naslovu “Mobilna telefonija: bolest ili zdravlje?” sa ciljem da u duhu preporuka WHO, ICNIRP, ITU i drugih svetskih autoriteta poboljša INFORMISANJE I EDUKACIJU GRAĐANA REPUBLIKE SRBIJE NA POLJU UTICAJA NEJONIZUJUĆEG ZRAČENJA – ELKTROMAGNETSKOG ZRAČENJA NA ZDRAVLJE LJUDI I ŽIVOTNU SREDINU.

Objedinjavajući dosadašnje napore Ministstarstva i drugih institucija koje koriste izvore nejonizujućeg zračenja ( teleoperateri, distributeri mobilnih  telefona i drugih uređaja bežične komunikacije) učinićemo sve da se jasno sagledaju mnogi elementi koji su regulisani donetim Zakonom o zaštiti građana od nejonizujućeg zračenja (Sl.Gl. RS 36/09) i drugim vezanim podzakonskim dokumentima. Svoje gledište stanja u našoj zemlji obogatićemo stečenim iskustvom i spoznajom  iz dosadašnjeg prisustva delegacije udruženja na velikom broju međunarodnih skupova, konferencija, radionica, simpozijuma i kongresa ( od prvog kongresa WHO, ICNIRP , EBEA, BfS i dr u Ljubljani još 2010.g. pa preko kongresa ENNSER-a u Madridu 2012.god i radionice ICNIRP u Edinburgu, Kongresa Međunarodne unije teleoperatera ITU u Torinu 2013.g. do poslednjeg učestvovanja na 1. savetovanju ZEG- Zajednice ekološkiš gibanj u Šmarješkim toplicama , R. Slovenija). Saradnja sa mnogim autoritetima iz ove oblasti(članovi predsedništva međunarodnih organizacija, međunarodni istraživački centri i dr.) omogućila nam je da prikupljeno   neophodno stručno iskustvo i saznanje o UTICAJIMA ELKTROMAGNETSKIH ZRAČENJA-NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA  na životnu sredinu i život ljudi IMPLEMENTIRAMO U OVAJ KRUCIJALNI I PRVI PROJEKAT, PRVI PO TEMATICI KOJI ĆE SUFINANSIRATI MINISTARSTVO U OPBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE. 

Kako je ova materija izuzetno kompleksna i zahteva mnogo studiozniji rad i pristup nadamo se da će nadležne institucije i druge naučno istraživačke ustanove u Srbiji ovom problemu, u budućem radu posvetiti mnogo više pažnje, prostora, vremena i sredstava. Jer ovo je končano i dug prema našim precima i obaveza prema našim naslednicima.

Projektni tim :

– predsednik Udurženja Milan Rogulja– rukovodilac projekta i glavni koordinator,milan

– doktor prirodnih nauka- Zaštita životne sredine geografski fakultet prirodnomatematičkog fakulteta NIŠ dr Tatjana Meljnikova Đekić– stručni konsultant,

–  doktor medicinskih nauka Institut za patološku fiziologiju  doc.dr sci. med. Drago Đorđević– stručni konsultant

– docent doktor elktrotehničkih nauka, direktor Instituta INIS iz Ljubljane, odgovorni koordinator ispred Republike Slovenije u projektu Svetske zdravstvene organizacije(SZO; World health organisation-WHO) “EMF project” i realizator projekta Evropske Unije (EU)”GERONIMO u Republici Sloveniji doc.dr Peter Gajšek – stručni konultatn u oblasti lične dozimetrije i merenja izloženosti elktromagentskom zračenju ;

– Mc ekoogije i zaštite životne sredine, Mc Tehnolog zaštite ivotne sredine Jelena Petrović  asistent administrator;

– tehničar za telekomunikacije Predrag Prodanović  asistent na projektu i

-mnogi drugi članovi Udurženja BIOGEN i volonteri.

U realizaicji projekta učestvuje i MASSEL groupa d.o.o  iz Beograda, PRIRODNJAČKI MUZEJ u Beogradu i Agencija za informatičke usluge CODERAMA, Beograd. Njihovim  ćemo  razumevanjem i otvorenom saradnjom, omogućiti velikom broju građana Beograda (ali i svima onijma koji u vreme realizacije projekta budu gosti našeg predivnog grada), da se na vrlo prikladan, vizuelan način,(izložba) upoznaju sa problemom i tematikom projekta i sa merama koje mogu preduzeti u smajenju rizika ustanovljenog još 31.05.2011.g. od strane Međunarodne agencije za proučavanje tumora (IARC) svrstavanjem zračenja visokih frekvencija (istih onih na kojima rade mobilni telefoni i drugi uređaji za bežičnu telekomuikaciju i prenos podataka -WiFi ruteri , bežični kućni telefoni, bazne stanice, radio tv predajnici i dr.)  u 2.B GRUPU TUMORSKIH RIZIKA Takođe nam je cilj da sva populistička pisanja i podizanje panike kod građana, usled nedovoljne informisanosti, smanjimo i eliminišemo, jer samo informisani i edukovani građani mogu aktivno učestvovati u svim predviđenim procesima-postupcima prilikom instaliranja novih i nadogradnje već postojećih izvora nejonizujućeg zračenja u životnom prostoru. 

ZALAGANJE, NAPORI I TRUD UDRUŽENJA I PREDSEDNIKA UDRUŽENJA MILANA ROGULJA, NA UKLJUČIVANJU REPUBLIKE SRBIJE U PROJEKAT SZO (WHO)”EMF project” (maja 2013. godine, na 3. Konferenciji ITU u Torinu, uspostavljen direktan kontakt sa direktorkom ovog projekta g-đom Emilijom Van Deventer i organizovan sastank i razgovori  visoke državne delegacije sa njom u Parizu juna iste godine )  DOBIJA KONČANO –  “VETAR U LEĐA”. 

Edit Me!