Date: June 21, 2011

Četiri stotine štetnih KANCEROGENIH FAKTORA

 

 

IARC nastoji da identifikuje različite faktore ( od hemijskih do faktora životne sredine) koji povećavaju rizik od tumorskih oboljenja. Boljim razumevanjem i razvrstavanjem u kategorije daju određene smernice široj javnosti (kako stručnoj tako i odgovornim društvenim činiocim) koje su mere potrebe u preduzimanju preventivnog delanja kako bi se efekti na zdravlje, a i ukupni ekonomsko-privredni, društveno-socijalni i psihološki  milje ljudske populacije podigao na viši nivo. Razvrstavanjem u određene kategorije je postupak kojim je olakšano raspoznavanje, širim narodnim masama, koji su to spoljašnji faktori nastanka tumorskih oboljenja kod čoveka. Tako je IARC sve kancerogene faktore, potencijalno i za čoveka i za životinje, razvrstao u 4 (četiri) osnovne kategorije koje se u određenim segmentima mogu podeliti na podkategorije. Dakle, osnovna podela izvršena od strane IARC-a izgleda ovako:

1.      KANCEROGENI AGENSI

2.A  VEROVATNO KANCEROGENI

2.B  MOGUĆE KANCEROGENI AGENSI (najnovije :zračenje mobilnog telefona…)

3.    AGENS SE NE SMATRA KANCEROGENIM ZA LJUDE (ali evidentan je dokaz da može biti kancerogen za ŽIVOTINJE)

4.   AGENS NIJE KANCEROGEN

 

Tako su od 1971, god. klasifikovali i vrednovali više od 900 faktora-agenasa, od  kojih su njih 400 svrstali u kancerogene ili moguće knacerogene. U grupi 2B, u koju je svrstano i zračenje mobilnih telefona, su na primer kafa (jerpostoje uzročno posledične veze između konzumiranja kafe i raka debelog creva, ukiseljeno povrće i neki hiruški veštački implantanti.

Što se tiče zračenja u 1 grupu svrstano je UV zračenje odnosno zračenje sunca i solarijuma, a veliki broj studija jasno potvrđuje direktnu povezanost UV zračenja i raka (zaključci sa međunarodne konferencije; Ljubljana 18.-20.05.2011 NIR & children health na kojoj je bila prisutna i delegacija Udruženja BIOGEN i dr.). Niske frekvencije magnetnog polja su uvrštene takođe u 2B grupu , u istu grupu  kao što su nedavno i visoko frekvetna elektromagnetna zračenja.

Izvor INIS Ljubljana-Slovenija, i dnevni list „DELO“ – ponedeljek, 13.06.2011 Tekst: Mojca Lorenčič

Edit Me!