Date: June 8, 2011

REAGOVANJE ICNIRP (Međunarodna komisija za nejonizujuće zračenje) na izvod zaključka IARC

Originalno saopštenje ICNIRP-a možete preuzeti sa sajta ove međunarodne komisije (klikom na logo ispod ovog teksta otvara se original SAOPŠTENJE:

 

SAOPŠTENJE IZ MEĐUNARODNE KOMISIJE ZA ZAŠTITU OD NEJONIZUJUĆEG ZRAČENJA(ICNIRP)

POVODOM KLASIFIKACIJE MEĐUNARODNE AGENCIJE ZA ISTRAŽIVAJE RAKA (IARC)  RADIOFREKVENTNIH POLJA U 2B GRUPU KANCEROGENOSTI (LINK SA LOGOTIPA WHO desno)

(prevod )

Međunarodna komisija za zaštitu od nejonizujućeg zračenja (ICNIRP) zabeležila je publikovanje od strane Međunarodne agencije za istraživanje raka (IARC) o KLASIFIKACIJI RF POLJA U GRUPU 2B (verovatno kancerogene materije)po sklai kancerogenih rizika kod ljudi.

U prilogu i izvorni intervju Dr. Kristofera Vajlda, direktora IARC

Read more →

Edit Me!