Date: June 3, 2011

ЗРАЧЕЊЕ МОБИЛНОГ ТЕЛФОНА – КАНЦЕРОГЕНО ( група 2Б)

Светска здравствена организација (WHO) је класификовалан високе фреквенције електромагнетног зрачења у групу могућих канцерогених материја за људе (2Б) .

Међународна агенција за истраживање рака (IARC) у Лиону, која послује у оквиру Светске здравствене организације (WHO), је 31 Маја 2011 у 18.00 часова по локалном времену обавестила јавност да је радна група од 31-ог научника, након година анализа, студија и истраживања истраживања сврстала високе фреквенције електромагнетног зрачења у групу 2Б, што значи да таква зрачења могу бити канцерогена по људе.

Овај преглед постојећих истраживања односи се, пре свега, на могућност да изложеност слабим интензитетима,високофреквентних извора, електромагнетног зрачења (ЕМЗ) узрокује одложене ефекте, а нарочито повећавања ризика од туморских обољења.
Главни разлог за овај закључак се налази у повећаном ризику од развоја глиома, малигног облика тумора мозга, услед коришћења мобилних телефона.

Треба напоменути да је веза између излагања високој фреквенцији ЕМЗ мобилних телефона и тумора у пределу главе, због недоследности у одређивању изложености недостатка подршке неопходним истраживањима (нарочито проналажењу прихватљивог објашњења основних механизама) нејасна или није довољан критеријум за јасну узрочно-последичну везу. Дакле, веза између налаза високих фреквенција зрачења мобилних телефона и тумора мозга и даље се виде као слабе, али и даље позитивне.

Критички осврт претходном, на научним истраживањима , је довео до закључка да је однос између: глиома и акустичног невринома и зрачења мобилних телефона,  ограничена, а веза између свих других врста рака недовољна да произведе коначни закључак.

Радна група није квантитативно проценила ризик, међутим, приметила је да су неке епидемиолошких студије међу корисницима мобилних телефона показале 40% повећања ризика од обољевња од глиома и то међу најчешћим корисницима (просек коришћења мобилног телефона од најмање 30 минута дневно у последњих 10 година), te je ovakva klasifikacija bila NEMINOVNA I OČEKIVANA

Свеобухватан и критички осврт на свa осталa релевантнa истраживањa  IARC групе је довело до закључка да je мултидисциплинаран база прикупљених података за успоставу  везе између рака и професионалне изложености зрачењу, као и изложености зрачења из околине (од предајника, базних станица) још увек  недовољна да би на основу тога могли да произведу коначни закључак у овом случају.

Ширењем базе података, епидемиолошких, медицинских и биолошких, генетских и епигенетских, биохемијских али и социјалних , данас се бави све већи број релевантних светских институције, уз свесрдну помоћ и сарадњу WHO. У току су или прикрају следеће студије :CEFALO, MOBI/KIDS I INTERFON STUDIJA. РЕЗУЛТАТИ ОВИХ СТУДИЈА И ЊИХОВА ВАЛИДАЦИЈА ЈАСНО ЋЕ НАМ ДАТИ ДО ЗНАЊА, ИЛИ БАР ПРИБЛИЖИТИ СПОЗНАЈИ , КОЛИКО ЈЕ ШТЕТНО ЕЛЕКТРОМАГНЕТНО ЗРАЧЕНЈЕ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА И ДРУГИХ ЕМИТЕРА ЕМЗ У НАШЕМ ДОМАЋИНСТВУ И ОКРУЖЕЊУ

ДО КОНАЧНОГ И ЈАСНО ИЗДИФЕРЕНЦИРЕНОГ СТАВА НАШ САВЕТ ЈЕ :

“МОБИЛНИ НИЈЕ ОПАСАН АКО ЗНАШ ДА СЕ ЗАШТИТИШ”

Edit Me!