Month: June, 2011

REZOLUCIJA SAVETA EVROPE U VEZI EMZ

http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta11/ERES1815.htm

Недавно је Савет Европе на Парламентарној скупштини усвојио РЕЗОЛУЦИЈУ О ЕЛЕКТРОМАГНЕТНОМ ЗРАЧЕЊУ, са акцентом на смерницама за израду и усвајање законодавства и праксе која се односи на ЕМЗ.

Закључцима Савета Европе, резолуција подстиче земље да предузму све разумне и рационалне мере да сманји изложеност становништва  ЕМЗ-у, а посебно у односу на изложеност деце и младих људи. Те да промовише превентивне мере, као што су принцип “ ниска  разумно остварљива” (АЛАРА) и значај свести о ризицима, нарочито за циљне групе: деца, адолесценати и млади у узрасту репродукције.
Такође охрабрују да се уведе обавеза етикетирања САР вредности за све уређаје који емитују ЕМЗ и користе у непосредној близини (мобилни телефони, бежични ДЕЦТ телефони, ВиФи, ВЛАН, ВиМАКС …) и такође предложио снижавање граничних вредности унутар зграде у вредности од 0,6 V/m за високе фреквенције ЕМЗ.

Посебан одељак je посвећен заштити младих људи, у којем наглашавају  значај образовања и подизања свести код школског особља, родитеља и деце, наравно, о могућим ризицима и о превентивном понашању. Млади се подстичу да мање користе бежичне мреже, а да уместо тога више користе жичну везу, као и њихове препоруке да се ове врсте конекција користе у школама. 

Приликом  постављања објеката у простору који емитују ЕМЗ (базне станице и сл.) одговорне организације и оператери треба да дају значај принципима АЛАРА, тако да се емисија  у простору постигне што минималнија изложеност људи из ових нових извора, али такође наглашавају значај реализовања континуираних и свеобухватних контрола извора зрачења. Затим да се при постављању нових ресурса у месту, неопходно консултује локална заједница, те да се слушају и поштују ставови и интереси локалног становништва и цивилног друштва. Процена утицаја нових ресурса на животну средину треба да буде више фокусирана него икада на превенцију. Од свих релевантних субјеката у земљама се тражи да би  требало (ако до сада није)да се поставе јасни критеријуми за процену утицаја. то значи да  превентивни поступци  и принципи АЛАРА треба да буду усмерени на заштиту и унапређење људских права

  

Četiri stotine štetnih KANCEROGENIH FAKTORA

 

 

IARC nastoji da identifikuje različite faktore ( od hemijskih do faktora životne sredine) koji povećavaju rizik od tumorskih oboljenja. Boljim razumevanjem i razvrstavanjem u kategorije daju određene smernice široj javnosti (kako stručnoj tako i odgovornim društvenim činiocim) koje su mere potrebe u preduzimanju preventivnog delanja kako bi se efekti na zdravlje, a i ukupni ekonomsko-privredni, društveno-socijalni i psihološki  milje ljudske populacije podigao na viši nivo. Razvrstavanjem u određene kategorije je postupak kojim je olakšano raspoznavanje, širim narodnim masama, koji su to spoljašnji faktori nastanka tumorskih oboljenja kod čoveka. Tako je IARC sve kancerogene faktore, potencijalno i za čoveka i za životinje, razvrstao u 4 (četiri) osnovne kategorije koje se u određenim segmentima mogu podeliti na podkategorije. Dakle, osnovna podela izvršena od strane IARC-a izgleda ovako:

1.      KANCEROGENI AGENSI

2.A  VEROVATNO KANCEROGENI

2.B  MOGUĆE KANCEROGENI AGENSI (najnovije :zračenje mobilnog telefona…)

3.    AGENS SE NE SMATRA KANCEROGENIM ZA LJUDE (ali evidentan je dokaz da može biti kancerogen za ŽIVOTINJE)

4.   AGENS NIJE KANCEROGEN

 

Tako su od 1971, god. klasifikovali i vrednovali više od 900 faktora-agenasa, od  kojih su njih 400 svrstali u kancerogene ili moguće knacerogene. U grupi 2B, u koju je svrstano i zračenje mobilnih telefona, su na primer kafa (jerpostoje uzročno posledične veze između konzumiranja kafe i raka debelog creva, ukiseljeno povrće i neki hiruški veštački implantanti.

Što se tiče zračenja u 1 grupu svrstano je UV zračenje odnosno zračenje sunca i solarijuma, a veliki broj studija jasno potvrđuje direktnu povezanost UV zračenja i raka (zaključci sa međunarodne konferencije; Ljubljana 18.-20.05.2011 NIR & children health na kojoj je bila prisutna i delegacija Udruženja BIOGEN i dr.). Niske frekvencije magnetnog polja su uvrštene takođe u 2B grupu , u istu grupu  kao što su nedavno i visoko frekvetna elektromagnetna zračenja.

Izvor INIS Ljubljana-Slovenija, i dnevni list „DELO“ – ponedeljek, 13.06.2011 Tekst: Mojca Lorenčič

REAGOVANJE ICNIRP (Međunarodna komisija za nejonizujuće zračenje) na izvod zaključka IARC

Originalno saopštenje ICNIRP-a možete preuzeti sa sajta ove međunarodne komisije (klikom na logo ispod ovog teksta otvara se original SAOPŠTENJE:

 

SAOPŠTENJE IZ MEĐUNARODNE KOMISIJE ZA ZAŠTITU OD NEJONIZUJUĆEG ZRAČENJA(ICNIRP)

POVODOM KLASIFIKACIJE MEĐUNARODNE AGENCIJE ZA ISTRAŽIVAJE RAKA (IARC)  RADIOFREKVENTNIH POLJA U 2B GRUPU KANCEROGENOSTI (LINK SA LOGOTIPA WHO desno)

(prevod )

Međunarodna komisija za zaštitu od nejonizujućeg zračenja (ICNIRP) zabeležila je publikovanje od strane Međunarodne agencije za istraživanje raka (IARC) o KLASIFIKACIJI RF POLJA U GRUPU 2B (verovatno kancerogene materije)po sklai kancerogenih rizika kod ljudi.

U prilogu i izvorni intervju Dr. Kristofera Vajlda, direktora IARC

Read more →

ЗРАЧЕЊЕ МОБИЛНОГ ТЕЛФОНА – КАНЦЕРОГЕНО ( група 2Б)

Светска здравствена организација (WHO) је класификовалан високе фреквенције електромагнетног зрачења у групу могућих канцерогених материја за људе (2Б) .

Међународна агенција за истраживање рака (IARC) у Лиону, која послује у оквиру Светске здравствене организације (WHO), је 31 Маја 2011 у 18.00 часова по локалном времену обавестила јавност да је радна група од 31-ог научника, након година анализа, студија и истраживања истраживања сврстала високе фреквенције електромагнетног зрачења у групу 2Б, што значи да таква зрачења могу бити канцерогена по људе.

Овај преглед постојећих истраживања односи се, пре свега, на могућност да изложеност слабим интензитетима,високофреквентних извора, електромагнетног зрачења (ЕМЗ) узрокује одложене ефекте, а нарочито повећавања ризика од туморских обољења.
Главни разлог за овај закључак се налази у повећаном ризику од развоја глиома, малигног облика тумора мозга, услед коришћења мобилних телефона.

Треба напоменути да је веза између излагања високој фреквенцији ЕМЗ мобилних телефона и тумора у пределу главе, због недоследности у одређивању изложености недостатка подршке неопходним истраживањима (нарочито проналажењу прихватљивог објашњења основних механизама) нејасна или није довољан критеријум за јасну узрочно-последичну везу. Дакле, веза између налаза високих фреквенција зрачења мобилних телефона и тумора мозга и даље се виде као слабе, али и даље позитивне.

Критички осврт претходном, на научним истраживањима , је довео до закључка да је однос између: глиома и акустичног невринома и зрачења мобилних телефона,  ограничена, а веза између свих других врста рака недовољна да произведе коначни закључак.

Радна група није квантитативно проценила ризик, међутим, приметила је да су неке епидемиолошких студије међу корисницима мобилних телефона показале 40% повећања ризика од обољевња од глиома и то међу најчешћим корисницима (просек коришћења мобилног телефона од најмање 30 минута дневно у последњих 10 година), te je ovakva klasifikacija bila NEMINOVNA I OČEKIVANA

Свеобухватан и критички осврт на свa осталa релевантнa истраживањa  IARC групе је довело до закључка да je мултидисциплинаран база прикупљених података за успоставу  везе између рака и професионалне изложености зрачењу, као и изложености зрачења из околине (од предајника, базних станица) још увек  недовољна да би на основу тога могли да произведу коначни закључак у овом случају.

Ширењем базе података, епидемиолошких, медицинских и биолошких, генетских и епигенетских, биохемијских али и социјалних , данас се бави све већи број релевантних светских институције, уз свесрдну помоћ и сарадњу WHO. У току су или прикрају следеће студије :CEFALO, MOBI/KIDS I INTERFON STUDIJA. РЕЗУЛТАТИ ОВИХ СТУДИЈА И ЊИХОВА ВАЛИДАЦИЈА ЈАСНО ЋЕ НАМ ДАТИ ДО ЗНАЊА, ИЛИ БАР ПРИБЛИЖИТИ СПОЗНАЈИ , КОЛИКО ЈЕ ШТЕТНО ЕЛЕКТРОМАГНЕТНО ЗРАЧЕНЈЕ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА И ДРУГИХ ЕМИТЕРА ЕМЗ У НАШЕМ ДОМАЋИНСТВУ И ОКРУЖЕЊУ

ДО КОНАЧНОГ И ЈАСНО ИЗДИФЕРЕНЦИРЕНОГ СТАВА НАШ САВЕТ ЈЕ :

“МОБИЛНИ НИЈЕ ОПАСАН АКО ЗНАШ ДА СЕ ЗАШТИТИШ”

Edit Me!