Month: April, 2011

MEĐUNARODNA AKTIVNOST U NAŠOJ BLIZINI-prevod

INSTITUT ZA NEJONIZUJUĆA ZRAĆENJA (INIS) iz Ljubljane , R.Slovenija biće domaćin  međunarodne konferencije:“ NEJONIZUJUĆE ZRAČENJE I ZDRAVLJE DECE“ 18. DO 20.maja  2011.g. Konferenciju  zajednički organizuju:

  • COST BM0704(“European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research”),
  • Međunarodne komisije za nejonizovana zračenja (ICNIRP) ;
  • Nemačka savezna kancelarija za zaštitu od zračenja (BfS);
  • Svetska zdravstvena organizacija(WHO) i
  • Evropsko društvo za prevenciju raka kože (EUROSKIN)

 Od nejonizujućih zračenja programom konferencije biće obuhvaćena zračenja električnog  i magnetnog polja (EMZ) raspona frekvencija od 0-300 GHz, zračenja infracrvenog, vidljivog i ultraljubičastog spektra. Pozvani naučnici i stručnjaci pružiće i razmeniti najnovije preglede i rezultate aktuelnih naučnih istraživanja-studija sprovedenih sve do danas, a i o nih koja su u toku.

Read more →

MEĐUNARODNA AKTIVNOST U NAŠOJ BLIZINI

International Conference on Non-Ionizing Radiation and Children’s Health, 18 – 20 May 2011, Ljubljana, Slovenia

The conference is co-organized by COST Action BM0704, the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), the German Federal Office for Radiation Protection (BfS), the World Health Organization (WHO) and the European Society for Skin Cancer Prevention (EUROSKIN) and will be hosted by the Slovenian Institute of Non-Ionizing Radiation (INIS).

Read more →

Edit Me!